Çocuk Parası Başvuru

Çocuk Parası Başvuru

Çocuk parası başvuru işlemleri; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, doğum yardımından faydalanacak kamu görevlisinin görev yaptığı kurum, büyükelçilik, ve konsolosluklar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer başvuru merkezleri ile buraya bağlı birimlere yapılmaktadır. Çocuğun KPS ‘ye (Kimlik Paylaşım Sistemi) kaydı ile birlikte başvuru yerlerine iade taahhütlü posta, şahsen ya da kargo yoluyla müracaatta bulunulur. Başvurunun; çocuğun annesinin sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anne tarafından ya da anne namına baba tarafından yapılması gerekmektedir. Eğer anne ölmüş ise; Türk vatandaşı babanın ya da kanuni temsilcisi müracaatta bulunur. Eğer hem anne hem de baba ölmüş ise; çocuk parası başvuru işlemini çocuğun kanuni temsilcisi yapar.

Çocuk Parası
Çocuk Parası

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ise; statüsüne ve görevine bakılmaksızın başvuru için gerekli dilekçeyi görev yapmakta olduğu kuruma teslim ederek müracaatta bulunacaktır. Ancak kamu işçisi olarak istihdam edilen kişilerin müracaat dilekçelerinde bildirilen bilgiler ilgili kamu kuruluş ve kurumunca doğrulanmaktadır. Çocuk parası başvuru dilekçesinde belirtilen hususların doğruluğu, müracaat edenin sorumluluğundadır. Yanlış, eksik bilgi bulunan dilekçelerle yapılan müracaatlar sonrası ödenen çocuk parası T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından iptal edilerek geri alınabilmektedir. Ayrıca çocuk parası konusunda yapılan müracaatlarla ilgili olarak 15 gün içerisinde itiraz hakkı da bulunmaktadır.

İtirazlar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Yapılan itirazlar bu müdürlüklerce 15 gün içerisinde sonuca bağlanarak itiraz edene bildirilir. İtiraz sonucunda ödeme yapılmasına karar verilirse; ödeme işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce takip edilerek ödeme girişi yapılır. Yine anlaşmalı kurumlarca hak sahibine ödemesi yapılır.

Çocuk Parası Başvuru
Rate this post

Bir önceki yazımız olan Çeyiz Parası Nasıl Alınır? başlıklı makalemizde çeyiz hesabı, çeyiz parası ve çeyiz yardımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum yapın

*