Kurum İçi Ücret Dengesinin Motivasyona Etkisi

Kurum İçi Ücret Dengesinin Motivasyona Etkisi

Ülkemizde irili ufaklı ve bunun yanı sıra ciddi anlamda büyük çaplı firmalar bulunmaktadır. Bu firmaların daha doğrusu holdinglerden bazıları neredeyse 50 bin çalışana sahiptir. Takdir edeceğiniz üzere bu kadar kişinin gönlünü yapmak, bir arada tutmak, bu ekibi yönetmek, maaşlarını ödemek, vs. Gibi bir çok zor iş ile karşılaşılmaktadır. Hele hele ücret meselesi, çalışan sayısının çok olduğu iş yerlerinde daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü bu noktada bir denge kurulması gerekmektedir. Kurumu içi ücret dengesinin motivasyona etkisi de olacaktır. Şimdi konunun ayrıntılarına bir bakalım.

Adil Olunmalı

Yine takdir edeceğiniz üzere; herhangi bir iş yerinde aynı işi yapan kişinin farklı maaşlar alması, bunun makul bir açıklaması olmadıkça iş yerinde huzursuzluk çıkarabilecektir. Çünkü aynı işi yapan ancak az maaş alan kişi, bundan etkilenerek isyan bayrağını çekebilecektir. Hatta şirketlerde bu hususta gizlilik ile hareket edilmektedir. Mümkün mertebe kimsenin maaşından kimsenin haberi olmamaktadır. Ancak yine de bir şekilde kimin ne kadar aldığı ortaya çıkabilmektedir. İşte bu anlamda bir huzursuzluk çıkmaması için bir ücret politikası uygulanması gerekecek, bu konuda da herkesin gönlünü yapabilecek bir sistemin de adalet üzerine kurulması gerekmektedir.

Maaşlar Neye Göre Belirlenir

Bir iş yerinde genellikle maaşlar belli kriterlere göre belirlenmektedir. Bu  kriterler; kıdem, donanım, çalışkanlık, devam durumu, iş disiplini, iş ahlakı, dürüstlük, vs. Daha bir çok kriterdir. Örneğin; aynı pozisyonda çalışan ancak kıdem itibariyle daha eski olan elemanların maaşları genelde daha yüksek olmaktadır. Bu düşük maaş alan kişi için kabul edilebilir bir durumdur. Ancak bu farkın çok ileri boyutlara gitmesi halinde ise; ister istemez artık ortaya bazı huzursuzluklar çıkabilecektir. Bu nedenle bu konuda da makul bir politika yürülmesi gerekir.

Motivasyonu Etkiliyor

İş yerindeki ücret dağılımının dengeli olması ya da belli kriterler üzerinden yürümesi her zaman iş yerindeki huzurun artmasına, bununla birlikte de çalışanların motivasyonuna pozitif etki yapmasına neden olmaktadır. Adil bir şekilde ücretini aldığını düşünen bir çalışan; genel itibariyle işini layığı ile yapacaktır. Ancak bu politikada bir adaletsizlik varsa, kendisinin aynı işi yaptığına rağmen daha az aldığını ya da hak ettiği ücreti almadığını düşünürse; artık bu kişinin söz konusu iş yeri için artısını ve katkısını tartışmak gerekir. Belki de bu kişinin varlığı bile iş yerine zarar haline gelebilecektir. Burada yapılması gereken en önemli iş adil olmak ve bir politika belirleyerek bu kapsamda bir denge kurmaktır. Ki; herhangi bir huzursuzluk durumunda ilgili çalışanlara neye göre kime ne kadar ücret verildiğinin makul şekilde izah edilmesidir.

Ayrıca performansın da ücret için bir kriter olduğunu kabul ederek; performansı yüksek olan kişilerin maaşlarının daha yüksek olması, diğer çalışanların da performanslarını yükseltme yoluna gitmesini sağlayacaktır.

Kurum İçi Ücret Dengesinin Motivasyona Etkisi
Rate this post

Bir önceki yazımız olan Çeyiz Parası Nasıl Alınır? başlıklı makalemizde çeyiz hesabı, çeyiz parası ve çeyiz yardımı hakkında bilgiler verilmektedir.

Yorum yapın

*